I
У складу са одлуком Републичког педагошког завода да средње школе у Републици Српској, у складу са својим могућностима треба да организују наставу уз коришћење интернет странице школе и другим расположивим средствима комуникације, а која је донијета уз сагласност Министарства просвјете и културе због обуставе наставе у основним и средњим школама у циљу спречавања ширења вируса корона у Републикци Српској, ЈУ Срењошколски центар „ Михаило Петровић Алас“ Угљевик ће остварити комуникацију са ученицима и обавјештавати их о реализацији наставних садржаја на сљедећи начин:

1. Сваки одјељенски старјешина ће направити вибер групу са својим одјељењем, при чему ће предочити правила рада и понашања у току извођења овог вида наставног процеса.

2. Чланови групе су одјељенске старјешине, предметни наставници и ученици.

3. У сваку групу биће придружен неко од стручних сарадника школе или директор и помоћник директора школе због мониторинга. Мониторинг рада вибер групе распореређен је на сљедећи начин:

  • први разреди – психолог
  • други разреди – педагог
  • трећи разреди- помоћник директора
  • четврти разреди – директор

4. Од понедељка 23.03.2020. године наставници ће дијелити материјале, давати упутства и бити на располагању ученицима у дане којима имају часове према важећем распореду, свих 45 минута предвиђених за трајање часа.

5. Праћење рада је обавезно за све ученике и исти су обавезни да воде забиљешке током реализовања наставе на даљину.

Рад се одвија у двије смјене смјене по важећем распореду.

7. Педагошко – психолошка служба ће направити образац за седмични извјештај за предметне наставнике.

8. Сваки петак предметни наставници су дужни доставити извјештај о наставним садржајима које су реализовали у протеклој седмици.

9. Извјештај о реализацији наставних садржаја наставници ће доставити педагошко – психолошкој служби.

10. Извјештај о реализацији наставних садржаја биће објављен на интернет старници школе сваког понедjељка.

II

Одјељенске старјешине (путем информација са вибер групе одјељенског вијећа), предметни наставници (путем планова рада и порука са вибер групе и имејл порука) и педагошко – психолошка служба (путем извјештаја предметних наставника) су дужни да воде евиденцију о реализованим наставним јединицама и наставним садржајима.

III

За постављање информација на интернет страницу Школе задужују се наставници електротехничке групе предмета Александар Матић и Звјездан Ђурковић, као и наставник практичне наставе електроструке Јован Глигоревић.

IV

Организација наставе за вријеме ванредне ситуације како је наведено у тачки 1. ове одлуке почиње од понедељка 23.03.2020. године

V

Одлука ступа на снагу даном доношења.