Dana 30.03.2020. godine nam je stiglo obavještenje od Ministarstva u kojem se od zaposlenih traži da, poštujući u potpunosti princip dobrovoljnosti i solidarnosti, odluče da li žele da se odreknu procenta svojih primanja za mjesec mart, a u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske. Vlada preporučuje da procenat odricanja bude 5% za zaposlene sa neto platom do 1.000 km, 10% za zaposlene sa platom preko 1.000 km, a 20% za rukovodeći kadar. Oba dopisa su postavljena u prilogu koji slijedi: