Poštovani naši maturanti,

Univerzitet u Istočnom Sarajevu nam je proslijedio poziv maturantima koji prenosimo u cjelosti:

Poštovani maturanti, 

na Internet sajtu Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu  https://www.etf.ues.rs.ba/ je postavljena stranica Pripremna nastava za prijemni ispit. Klikom na navedeni naslov, tj. stranicu, otvara vam se novi prozor https://www.etf.ues.rs.ba/prijemni_ispit_materijali.php, gdje možete preuzeti sve materijale za pripremu prijemnog ispita:

Zbirka riješenih zadataka iz matematike i Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita (period od 2010. do 2020. god.). Takođe, ukoliko ste zainteresovani da upišete naš fakultet, možete se jednostavno prijaviti, tj. kreirati nalog na formi koja se nalazi na istoj stranici Kreiranjem naloga imate mogućnost da, osim putem Internet stranice našeg fakulteta, blagovremeno dobijate sva obavještenja i materijale na vaše e-mail adrese.

I ove godine naš fakultet će organizovati pripremnu nastavu (im matematike), u drugoj polovini juna, prije prijemnog ispita. O načinu i terminima održavanja pripremne nastave, kao i prijemnog ispita, bićete blagovremeno informisani na sajtu fakulteta i putem registrovanih e-mail adresa.

S poštovanjem,
Prof. dr Božidar Popović, Dekan
Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo tel/faks 057 342 788