Aleksandar Matić

Profesor elektro grupe predmeta. Spisak predmeta i odjeljenja:

 1. I5 – Poslovna informatika
 2. III2 – Programiranje i programski jezici
 3. IV3 – Baze podataka
 4. IV3 – Programiranje i programski jezici

Materijal:

26.10. – 30.10.


 1. Baze podataka IV3 Video materijal
 2. Programiranje i programski jezici IV3 video materijal
 3. Programiranje i programski jezici III2 video materijal
 4. Poslovna informatika I video materijal

16.11. – 20.11.


 1. Programiranje IV3 Aplikacija Kalkulator Video link
 2. Baze podataka IV3 Skripta za vježbu
 3. Programiranje III Uvod u nizove – video materijal
 4. Programiranje III Uvod u nizove – prezentacija
 5. Poslovna informatika I – Pitanja za vježbu

23.11. – 27.11.


 1. Programiranje IV3 Aplikacija Automobili
 2. Baze podataka IV3 JOIN upiti Video link

22.03. – 26.03.


2. Programiranje IV3 – Sedmica 27 – CRUD operacije dio projekta

3. Programiranje III – Sedmica 27 – Uvod u klase i objekte

4. Poslovna informatika I5 – Sedmica 27 – Okvir stranice i vodeni žig

29.03. – 02.04.


 1. Baze podataka IV3 – Sedmica 28 – Parametarski upiti
 2. Programiranje IV3 – Sedmica 28 – CRUD operacije
 3. Poslovna informatika I5 – Sedmica 28 – Header i Footer
 4. Programiranje III3 – Sedmica 28 – Metode, geteri i seteri

05.04. – 09.04.


 1. Baze podataka IV3 – Sedmica 29 – Uskladištene procedure
 2. Programiranje IV3 – Sedmica 29 – Sistem za logovanje
 3. Poslovna informatika I5 – Sedmica 29 – Vježbanje
 4. Programiranje III – Sedmica 29 – Konstruktori

12.04. – 16.04.


 1. Baze podataka i programiranje IV3 – Sedmica 30 – DAL aplikacija 1
 2. Programiranje III2 – Sedmica 30 – Niz objekata klase
 3. Poslovna informatika I5 – Sedmica 30 – Drop Cap i potpisna linija