Marijana Zarić

Profesor elektro grupe predmeta. Spisak predmeta i odjeljenja:

  1. I2 programiranje
  2. I5 poslovna informatika
  3. II3 računari i programiranje
  4. III2 baze podataka
  5. III3 računari i programiranje
  6. IV3 izborni predmet: programiranje i programski jezici

Lekcije za učenje:

26.10. – 01.11.


16.11. – 20.11.