Ministarstvo nam je poslalo dopis da će pomoći svim učenicima koji nemaju mogućnost stalnog i kvalitetnog pristupa internetu, te nemaju potrebnu računarsku opremu. Potrebno je da se svi učenici koji imaju problem sa pristupom internetu ili računarskom opremom jave svojim odjeljenskim starješinama. Odluka je u prilogu.