Tanja Aleksić

Profesor društvene grupe predmeta. Spisak predmeta i odjeljenja:

  1. III1 – Filozofija (logika)
  2. III2, III3, III6 – Demokratija i ljudska prava
  3. IV1 – Sociologija

Materijal:

26.10. – 01.11.


16.11. – 20.11.


22.03. – 26.03.


29.03. – 02.04.


05.04. – 09.04.


12.04. – 16.04.


19.04. – 23.04.